Cabux@ 2


Pois esto ben sendo como quedou o pintalo...máis ou menos, e digo máis ou menos por que os esportalo do freehand quedou un chisco desmellorado, de todolos xeitos ei copialo e pegalo directamente no photoshop e a ver como queda..dandolle sombriñas e isas cousas.Pues esto biene siendo como quedo al pintarlo...más o menos, y digo más o menos por que al esportalo do frehand quedou un chisco desmejorado, de todos modos lo voi a copiar y pegar directamente en el photoshop y a ver como queda...dandole sombritas y esas cosas.

0 comentarios: