Cabux@


ESte é un bosquexo que fixen cun boligrafo nun cartón...alguns xa o veriades rematado co freehand, os que non pronto o veredes, mentres criticademe a eito para eu mellorar. Grazas :)

Este es un boceto que hice con un boligrafo sobre un cartón ... Algunos ya lo veriais acabado en freehand, los que no pronto lo vereis, mientras criticarme para que pueda mejorar. Gracias :)

0 comentarios: