Moralina Nº 20


De certo a gripe aviar non che é unha Paxarada...ou si?
Non o creo, pero o que si creo é que, por desgracia,
é un negocio, un moi grande negocio. O único antiviral
que existe contra dela é Americano, pertencía a unha
empresa do actual ministro de defensa americano, que
a vendeu por unha cantidade desorbitada a laboratorios
Roche..que fíxose co 90 % das plantacións de anís,
base do seu antiviral TAMIFLU
Que é cuestionado por a comunidade científica,
posto que sómente alivia unhas poucas das doenzas da
gripe común…De certo poderá có H5N1? Esperemos que si,
e que non nos aconteza coma o protagonista dista paxarada
que quedou só e sen ter culpa.Es verdad, la gripe aviar no es una tontería... ¿o si?
No lo creo, pero lo que si creo es que, por desgracia,
es un negocio, un muy grande negocio. El único antiviral
que existe contra ella es Americano, pertenecía a una
empresa del actual ministro de defensa americano, que la
vendió por una cantidad desorbitada a laboratorios Roche..
que se hizo con el 90 % de las plantaciones de anís, base de
su antiviral TAMIFLUQue es cuestionado por la comunidad
científica, puesto que solamente alivia unas pocas de las
dolencias de la gripe común… ¿Ciertamente podrá con el H5N1?
Esperemos que si, y que no nos pase como a el protagonista
de esta paxarada que quedo solo sin tener culpa.

0 comentarios: