Open Canvas


Esta é unha practica que fixemos meu socio e máis eu...non quedou mal de todo..pero so pudemos gardar unha vez, logo non nos deixou gardar este debuxo máis...Pasouvos algunha vez?...veremos o que o tempo nos trae e o que somos quen de facer con este programa

Esta es una practica que hicimos mi socio y yo ...No quedo mal del todo...Pero solo pudimos guardar una vez este dibujo...luego no nos permitio guardarlo más...¿Os a pasado en alguna ocasión? Veremos lo que el tiempo nos depara y lo que somos capaces de hacer con este programa.

0 comentarios: