Moralina nº 2


De certo é moi difícil criar a un cativo, o que é moi sinxelo é estragar a sinceridade dos cativos domeándoa o noso antollo. É triste, pero nós impoñemos o futuro ( na meirande parte dos casos) os meniños, refírome con nós a pais, educadores , Tv e moitos máis medios de comunicación. Estou por que, decote, desaferremos os nenos das nosas propias eivas e, dese xeito, descorran de seu.

-Papaíño...por que as mulleres case non ocupan cargos de poder?

-Ti que pensas meu meniño?


Ciertamente es muy difícil criar a un niño, lo que es muy fácil es estropear la sinceridad de los pequeños doblegándola a nuestro antojo. Es triste, pero nosotros imponemos el futuro (en la mayor parte de los casos) a los niños, me refiero con nosotros a Padres, educadores, TV y muchos mas medios de comunicación...Estoy a favor de que, a menudo, dejemos libres a los niños de nuestras propias limitaciones y, de ese modo, piensen por si mismos.

-Papaíto... ¿por que las mujeres casi no ocupan cargos de poder?

-Tu que piensas hijo mió?


0 comentarios: