Moralina nº5


Os Paxaros cando non che teñen que comer ou as condicións de vida non che son adecuadas, migran, algo desto che sabemos os galegos ( es outros máis ala da Galiza) pero éche lei de vida, se non che somos quen de facer valer o que temos e o que podemos chegar a facer na nosa terra, teremos que liscar a buscar cousas mellores noutros lugares. A vida éche así disque.

Las aves cuando no tienen que comer o sus condiciones de vida no son adecuadas, migran, algo de esto sabemos lo gallegos (y otros más allá de Galiza) pero es ley de vida, si no somos quien de hacer valer lo que tenemos y lo que podemos llegar a hacer en nuestra tierra, tendremos que marchar y buscar cosas mejores en otros lugares, la vida es así, dicen.

0 comentarios: