Moralina nº7


Disque a experiencia fai o home máis sabio...non sei que dicirche. É certo cun método empírico de investigación soe levar a un menor numero de erros no resultado final, pero ¿a que prezo? Visto o visto espero non chegar a sabelo nunca, xa teño de abondo cos dramas do parte.

Dicen que la experiencia hace al hombre más sabio...No se que decirte. Es cierto que un método empírico de investigación suele llevar a un número menor de fallos en el resultado final, pero ¿a que precio? Visto lo visto espero no llegar a saberlo nunca, ya me llega con los dramas del telediario.

0 comentarios: