moralina nº 11


Fai un tempo un indesexable díxome que era un cazador vocacional...é dicir danlle igual as vedas ou que case non queden espécimes...o importante é cobrar a peza..lembrei entón unha fábula de Esopo no que unha raposa topaba unha carauta e tras falarlle, como non respondía virouna e dixo ( mais ou menos) :

-Tanta beleza , tanta beleza é a cacholas dos homes están valeiras.- Que razón vós tiña.

Hace un tiempo un indeseable me dijo a que era un cazador vocacional...Es decir, le da igual la veda o que casi no queden especimenes...lo importante es cazar la presa...Me acorde entonces de la fabula de Esopo en la que una zorra se encontraba una careta y tras hablarle, como no respondía, le dio vuelta y dijo (más o menos):

- Tanta belleza, tanta belleza y la cabeza de los hombres esta vacía- Que razón tenia

0 comentarios: