Moralina nº21


Un dito da miña aldea é:

Si non sabes di non sei pero nunca digas burradas, e o que sabes dío cando o teñas que dicir. Nesta paxarada dinse moitas cousas, ningunha delas é mentira, que cada un mire a que queira, ou que recolla dela o que lle pete.

Un dicho de mi pueblo es:

Si no sabes di no se pero nunca digas burradas, y lo que sepas dilo cuando lo tengas que decir. En esta Paxarada se dicen muchas cosas, ninguna de ellas es mentira, que cada uno mire la que quiera, o que recoja de ella lo que quiera.

0 comentarios: