Moralina nº8


Inda que hoxe en día non ten moito sentido de ser,polo menos aquí onde eu vivo, protección civil dedicase a protexer a xente ( ou eso parece) pero...Quen os protexe a eles?

As veces quedan desvalidos ante accidentes e outros males, como Fer ben vós sabe, pero ninguén fai nada por eles...a vida éche así, abra que topar outros xeitos de que ninguén quede desprotexido, por que os de agora, erran.

Aunque hoy en día no tiene mucho sentido de ser, por lo menos aquí donde yo vivo, protección civil se dedica a proteger a la gente (o eso parece) pero... ¿Quien los protege a ellos?

A veces quedan desvalidos ante accidentes y otros males, como Fer bien sabe, pero nada hace nada por ellos...la vida es así. Abra que encontrar otras maneras de que nadie quede desprotegido, por que los de ahora, fallan

0 comentarios: