Moralina nº9


As utopías sempre nos parecen algo alleo. A quen fala delas, inda que sexa o noso mellor amigo, tendémolo a mirar coma un estraño. O problema chega cando nos mesmos somos os utópicos e miramos os demais como alleos. Quizais teñamos que facer un coalición utopía realidade para ver se todo mellora.

Las utopías siempre nos parecen algo ajeno. A quien habla de ellas, aunque sea nuestro mejor amigo, tendemos a mirarlo como a un extraño. El problema llega cuando nosotros mismos somos los utópicos y miramos a los demás como ajenos. Quizás tengamos que hacer una coalición de utopía realidad para ver si todo mejora.

0 comentarios: