Mirade...Retranca! ¿Mirad...Retranca!


preséntase Retranca unha revista que aposta por recuperar o humor galego co lema “lerasnos de morto se non nos les de vivo”

A partir deste mes de novembro os galegos teremos unha cita mensual co sorriso nos nosos quioscos. O Café Moderno de Caixa Galicia, en Pontevedra, acolle o vindeiro día 31 de outubro ás oito da tarde (noite se Samaín) a presentación de Retranca. Esta nova revista chega ao mercado disposta a recuperar a longa tradición humorística galega e conta coa Santa Compaña coma Mascota, baixo o lema “Lerasnos de morto se non nos les de vivo”. O feísmo é o tema principal do primeiro número desta publicación, que agasalla os lectores cunha foto do rei “que espertará as paixóns máis ardentes”, advirte o envoltorio. A proposta chegará a primeira semana de novembro ao público a través dos quioscos de todo o país, cunha distribución de 8.000 exemplares que se venderán a un prezo de 2,20 euros cada un.

A Kiko da Silva, director e promotor do proxecto, súmanse nestas páxinas auténticas estrelas como son as firmas de Manuel Rivas e Miguelanxo Prado. Canda eles, autores xa coñecidos dos xornais galegos coma Xaquín Marín, Pinto e Chinto, Kohell, Leandro, Luís Davila ou Andrés Meixide. Alberto Guitián, Jacobo Fernández ou os colectivos Pestinho+1 e Reizentolo, entre outros son algúns dos colaboradores galaicos do proxecto. Desde fóra do país achegan a súa ollada os coñecidos Idígoras & Pachi ou Mel, coñecidos polas súas colaboracións en El Mundo ou El Jueves. Boa parte destes autores participarán no evento de presentación.

A iniciativa parte do humorista gráfico e ilustrador Kiko da Silva, e quere ocupar un espazo ata agora descoidado nas bancadas. “Hoxe en día non hai ningunha publicación dedicada a nos facer rir de nós mesmos en Galicia”, explica, “e coa tradición de humor que temos, con nomes coma Castelao, Fernández Flórez, Julio Camba, Siro ou Pepe Carreiro non é de crer que non haxa público”. Da Silva xa leva anos a traballar no campo da edición co proxecto BD Banda, revista de cómic que verá en breve o seu segundo número e que xa foi galardoada en diferentes eventos dedicados á novena arte.
E iso é todo amigos
se presenta Retranca una revista que apuesta por recuperar el humor gallego con el lemaa "nos leerás de muerto si no nos lees de vivo"

A partir de este mes de noviembre los gallegos tendremos una cita mensual con la sonrisa en nuestros quioscos. O Cafe Moderno de Caja Galicia, en Pontevedra, acoge el próximo día 31 de octubre a las ocho de la tarde (noche se Samaín) la presentación de Retranca. Esta joven revista llega al mercado dispuesta a recuperar la larga tradición humorística gallega y cuenta con la Santa Compaña como Mascota, bajo el lema "Nos leerás de muerto si no nos lees de vivo". El feísmo es el tema principal del primero número de esta publicación, que agasaja a los lectores con una foto del rey "que despertará las pasiones más ardientes", advierte el envoltorio. La propuesta llegará la primera semana de noviembre al público a través de los quioscos de todo el país, con una distribución de 8.000 ejemplares que se venderán la un precio de 2,20 euros cada uno.

A Kiko de la Silva, director y promotor del proyecto, se suman en estas páginas auténticas estrellas como son las firmas de Manuel Rivas y Miguelanxo Prado. Canda ellos, autores ya conocidos de los periódicos gallegos como Xaquín Marín, Pinto y Chinto, Kohell, Leandro, Luís Davila o Andrés Meixide. Alberto Guitián, Jacobo Fernández o los colectivos Pestinho 1 y Reizentolo, entre otros son algunos de los colaboradores galaicos del proyecto. Desde fuera del país acercan su punto de vista los conocidos Idígoras y Pachi o Mel, conocidos por sus colaboraciones en Él Mundo o Él Jueves. Buena parte destes autores participarán en el evento de presentación.

La iniciativa parte del humorista gráfico e ilustrador Kiko de la Silva, y quiere ocupar un espacio hasta ahora descuidado en las bancadas. "Hoy en día no hay ninguna publicación dedicada a hacernos reír de nosotros mismos en Galicia", explica, "y con la tradición de humor que tenemos, con nombres como Castelao, Fernández Flórez, Julio Camba, Siro o Pepe Sendero no es de creer que no haya público". Da Silva ya lleva años a trabajar en el campo de la edición con el proyecto BD Banda, revista de cómic que verá en breve su segundo número y que ya fue galardonada en diferentes eventos dedicados a la novena arte.
Y eso es todo amigos :P

6 comentarios:

Hasta los cojones. disse...

Bueno, pero tu participas en la publicación?

Ya van cuatro…

An disse...

jajajaja, no, lo siento pero no, quizas mas adelante, ahora bien, la edita Kiko da Silva con quien me llebo genial :) SAludos

Tondo Rotondo disse...

Tendré que comprar esta revista cuándo -en una urgencia- necesite una foto del rey, que van muy buscada y escasa por estos lares.

Saúdos!

An disse...

Hombre, yo creo que la tendras que comprar por no tener que pasar el trabajo de leerla luego de muerto :P Saludos y gracias por tu visita :)

Manuel Rivas disse...

E prós que andamos na emigración? Non é que estea moi lonxe, pero si o suficiente como pra perderma case sempre.

An disse...

Eu esperoche non perdela, que xa lle dixen a Kiko que por ali andaría :) ademáis van poñer pinchos...quen se resiste a eso :) Saudos amigo a ver si o final podes aparecer :)