Paxaradas nº 9
Nadal de 1999, pouca paz se podía respirar estando inda quente a guerra de Kosobo...o final do século pasado, como o principio deste no que andamos, non fixo máis que amosar as inxustizas das guerras, sempre pagan xustos por pecadores.

Navidad de 1999, poca paz se podía respirar estando todavía caliente la guerra de Kosobo...el final del siglo pasado, como el principio de este en el que andamos, no hizo más que mostrar las injusticias de las guerras, siempre pagan justos por pecadores.

Christmas of 1999, little peace could still be breathed being hot the war of Kosobo… the end of the last century, like the principle of this in that we walked, did not do more than to show the injustices of the wars, always they pay just by sinful.

2 comentarios:

Pablo Iván Ríos disse...

Muy buen trabajo. Como siempre!

An disse...

Pablo Iván Ríos, muchisimas gracias, un abrazo