Paxaradas nº 35O texto que aparece o principio da tira foi sacado dos xornais. Tentei imaxinar como me sentiría eu no caso dos pobres paxaros ó ser fitados por tanta xente.

El texto que aparece el principio de la tira fue sacado de los periódicos. Intenté imaginar cómo me sentiría yo en el caso de los pobres pájaros al ser observados por tanta gente.

The text that appears the principle of the removes was got of the newspapers. I tried to imagine as it would feel me I in the case of the poor birds when being observed by so many people.

0 comentarios: