Caricatura (ou casi) de Manuel


Manuel, Nolo, Manu, rapas, ti, meu...Chamádelle X se queredes...pero chamádelle algo. Foi, é, e será o máis cativo de todos, o adolescente no medio de xente maior , o cal de pouco lle valeu, agás, eso si, para ser o favorito de todos. A súa moto salvou moitas tardes xa que o converteron nun provedor de sementes de mirasol e demais consumibles moi bo.


Manuel, Nolo, Manu, rapas, ti, meu...llamadle X si queréis...pero llamadle algo. Fue, es, y será el más pequeño de todos, el adolescente en medio de gente mayor, lo cual de poco le valió, a no ser, eso si, para ser el favorito de todos. Su moto salvo muchas tardes ya que lo convirtieron en un proveedor de semillas de girasol y demás consumibles muy eficaz.

2 comentarios:

Anónimo disse...

Le pondría más narices y más cejas. De moreno está bien.

An disse...

Gracias