Pictofemero nº 2

Ante todo: Que é un pictofémero?... Pois non vos é nada máis ca un debuxo feito nunha pizarra desas de cociña, onde anoto o que fai falla comprar, eu inicio o debuxo, e meus sobriños e demais visitantes vano completando...e efémero por que dura o que dure a lista da compra...logo ase borrar. Este é o segundo pictofémero o primeiro desapareceu o día de estar feito sen ter sequera sido retratado...Sonche unha parvada pero é interesante ver como evolucionan.


Ante todo : ¿Que es un pictofémero?... Pues no es nada más que un dibujo hecho en una pizarra de esas de cocina, donde anoto lo que hace falta comprar, yo inicio el dibujo, y mis sobrinos y demás visitantes lo van completando...es efímero por que dura lo que dure la lista de la compra...luego se borrar. Este es el segundo pictofémero el primero desapareció al día de estar echo sin tener siquiera sido retratado...Son una estupidez pero es interesante ver como evolucionan.


0 comentarios: