Carrapuchiña cian


Esta é unha ilustración para un relato baseado na carrapuchiña vermella, pero que so usa a base do libro para presentar a unha moza(carrapuchiña cian) que é de todo monos boa...O estilo é a petición do escritor, a ver si a cousa vai adiante.

Esta és una ilustración para un relato basado en caperuzita roja(Caperucita cian), pero solo usa la base del libro para presentar a una chica que es de todo menos buena...El estilo es a petición del escritor, a ver si la cosa va adelante.

0 comentarios: