Mexigaiteiros


Pois o que vedes son uns mexilóns que fixen para un cartel, pero o final non me gustou a idea e quedaron orfos...criticademe que é o unico xeito de que aprenda

Pues lo que veis son unos mejillones que hice para un cartel, finalmente no me gusto la idea y quedaron huerfanos...Criticazme que es la unica manera de que aprenda

0 comentarios: