De chorra


e chorra topei ca paxina de Alma Larroca...que podo decir..visitadea e que cada un faga a sua propia opinion, a ilustración dabaixo titulase "White Hell" Os anxos e os demos eche unha tematica pola que sempre me sentin abraiado . Sua paxina: http://www.almalarroca.com/

De casualidad encontre la pagina de Alma Larroca...Que puedo decir...Visitadla y que cada uno se haga su propia opinión. La ilustración de abajo se titula "White Hell" Los angeles y los demonios es una tematica por la que siempre me senti fascinado. su pagina : http://www.almalarroca.com/

0 comentarios: