Reto chibiboto

www.ilustrando.com/foro/viewtopic.php?t=632 esta é a dirección do topico do foro de ilustrando onde chibiboto incitanos a crear unha ilustración onde entren un porco unha bicicleta e máis un foguete, e estas son as ilustracións que por o de agora foron poñendo ali. Esta claro que pertencen os seus autores e todos os dereitos sobre elas son deles...eu soio as poño aqui por que me gustan e non creo que lle faga mal a ninguen . ESta primeira é de chibiboto siguelle unha de Adolfo Gutierrez García(huida del planeta) , B612 cun porcocohete,Antonio pastor (un intre de inspiración), Mar Villar (Pierda peso), a miña, a de Toñito Abalos (O porquiño gustanlle os foguetes) e para rematar a de Ivan espero que vós gusten. A coidarse meus
www.ilustrando.com/foro/viewtopic.php?t=632 esta es la dirección del topico del foro de ilustrando donde chibiboto nos incita a crear una ilustración donde entren un cerdo una bicicleta y un cohete, estas son las ilustraciones que por ahora fueron poniendo alli. Esta claro que pertenecen a sus autores y todos los derechos sobre ellas son de ellos...Yo solo las pongo aqui por que me gustan y no creo que le haga mal a nadie . la primera es de chibiboto le sigue una de Adolfo Gutierrez García(huida del planeta) , B612 con uncerdocohete,Antonio pastor (un momento de inspiración), Mar Villar (Pierda peso) la mia , la de Toñito Abalos (al cerdito le gustan los cohetes) y para rematar Ivan. Espero que os gusten

0 comentarios: