Demo e AnxoEsta ilustración é do meu amigo é socio Ruben Perez Puig, eu estou facendo unha versión da mesma (con moita calma) que subirei o Blog cando este lista. Se vos interesa facer unha versión e colgala no blog..adiante, sempre é interesante comparar e aprender dos demáis.Magoa que non son quen de que se vexa mellor.

Esta ilustración es de mi amigo y socio Ruben Perez Puig, yo estoi haciendo una versión de ella ( con mucha calma) que subire al blog cuando este lista. Si os interesa hacer una versión y colgarla en el Blog...Adelante, siempre es interesante comparar y aprender de los demas. Lastima que no sea capaz de que se vea mejor.

0 comentarios: