pictofemero nº 5O conto comezou dun xeito, pero rematou doutro distinto, nin que ver co orixinal.

El cuento empezó de una manera, pero acabo de otra distinta, nada que ver con el original

0 comentarios: