Estatísticas Estadísticas

Estiben botando contas estatísticas e dende fai seis meses tiven 1235 visitas ( cando as terei o mes? :) ) o que da unha media mensual de duascentas seis visitas..o que a súa vez fan unhas ...4+1=6 menos pi +...por la raíz...fan un total de 7 visitas diarias...numero arriba, numero abaixo...non esta mal a cousa.

Noutro orden de cousas, dicirvos que a partires de xa..empezo co resumo..Tatatachannnn

E quizais unha tenda on line desas...Vós diredes

Estuve echando cuentas estadísticas y desde hace seis meses tuve 1235 visitas (¿cuando las tendré al mes? :) ) lo que da una media de doscientas seis visitas al mes... lo que a su vez hacen...4+1=6 menos pi +... por la raíz...hacen un total de 7 visitas diarias...numero arriba, numero abajo...No esta mal la cosa.

En otro orden de cosas, deciros que a partir de ya...empiezo con el resumen...Tatatachannnn y quizás una tienda on line...Vosotros diréis

0 comentarios: